Quyết định thành lập số 1850/QĐ-TLĐ ngày 06/11/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Sức khoẻ nghề nghiệp thuộc Viên Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động.

Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ số A-1848 ngày 30/11/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Giấy phép đủ điều kiện khám và điều trị bệnh nghề nghiệp: Giấy phép số 346/BYT-GPHĐ ngày 25/10/2017 của Bộ Y tế. Thay thế cho “ Giấy phép hoạt động khám sức khoẻ nghề nghiệp số 4841/YT-DT/AIDS ngày 21/06/2005.

Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh: Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đa khoa số 2590/SYT-NVY ngày 12/09/2017.

* Giấy công bố đủ điều kiện khám sức khoẻ số 3988/SYT-NVY ngày 19/10/2017 về việc thực hiện khám sức khoẻ không có yếu tố nước ngoài theo quy định tại thông tư số 14/2013/TT-BYT.

Giấy chứng nhận đăng ký thuế