Nghiệm thu cấp cơ sở để tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn mã số: Mã số: 216/08/TLĐ

Ngày cập nhật: 02/05/2024

Sáng 12/01/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu áp dụng các chỉ số định lượng chất chuyển hóa trong nước tiểu để xác định mức thấm nhiễm tổng benzen, toluen, xylen, styren ở người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp” do ThS. Vũ Xuân Trung – Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TSKH. Phạm Quốc Quân – Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội đồng


Đề tài được thực hiện nhằm áp dụng thành thạo quy trình xét nghiệm các chất chuyển hóa trong nước tiểu của benzen, toluen, xylen, styren áp dụng trong giám sát sinh học; Xác định được mức độ thấm nhiễm với tổng benzen, toluen, xylen, styren của người lao động trong ngành da giày, sản xuất sơn. Từ đó, đề xuất được danh mục chỉ số chất chuyển hóa đối với benzen, toluen, xylen, styren trong nước tiểu có độ nhậy cao áp dụng trong giám sát sinh học.

Ở Việt Nam, bệnh do tiếp xúc với benzen và đồng đẳng của benzen (toluen, xylen) được coi là bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm từ năm 1976. Mặc dù người lao động phải tiếp xúc với các yếu tố này trong môi trường lao động còn rất phổ biến trong nhiều ngành nghề có nguy cơ cao, nhưng việc khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp lại chưa nhiều. Do đó, vấn đề đặt ra cho đề tài là cần xem xét nồng độ tối đa cho phép của các chất trong môi trường lao động và việc lựa chọn các chỉ số giám sát sinh học có độ nhậy cao cho phù hợp mới có giá trị trong quan trắc môi trường lao động cũng như khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Sau khi nghe ThS. Vũ Xuân Trung thay mặt nhóm thực hiện đề tài  trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu của đề tài đã đăng ký; Các phương pháp nghiên cứu cũng như kỹ thuật sử dụng mà đề tài áp dụng khá chi tiết, có tính sáng tạo và hoàn toàn phù hợp với những nội dung nghiên cứu đề ra, cũng như đảm bảo cho kết quả đủ tin cậy. Qua quá trình nghiên cứu, dựa trên thực trạng thiết bị tại đơn vị, giá trị giới hạn cho phép của các chất chuyển hóa của benzen, toluen, xylen, styren của Việt Nam, đề tài đã đề xuất lựa chọn áp dụng được quy trình phân tích sản phẩm chuyển hóa benzen, toluen, xylen, styren trong nước tiểu; Xác định được mức độ thấm nhiễm  với benzen, toluen, xylen và styren qua các sản phẩm chuyển hóa trong nước tiểu ở người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp trong ngành da giày và sản xuất sơn; Đề xuất được danh mục chỉ số chất chuyển hóa đối với benzen, toluen và xylen trong nước tiểu có độ nhậy cao áp dụng trong giám sát sinh học; Có 4 sản phẩm dạng II, đầy đủ về chủng loại theo thuyết minh đề cương…. Tuy nhiên, đề tài cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần bổ sung chỉnh sửa để báo cáo hoàn thiện hơn: Báo cáo tóm tắt đề tài cần rút gọn hơn, cần lưu ý về bố cục, cách diễn đạt bảng biểu, số liệu, cách phân tích; Cần minh chứng rõ việc áp dụng thành thạo các quy trình xét nghiệm các chất chuyển hóa trong nước tiểu đối với benzen, toluen, xylen, styren; Phân tích rõ và chi tết để làm nỗi bật các ưu nhược điểm, tính khả thi của các quy trình…. Hội đồng đánh giá đề tài đạt yêu cầu và đủ điều kiện để bảo vệ chính thức cấp Tổng Liên đoàn.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)

Tin liên quan

Nghiệm thu cấp cơ sở để tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn mã số: Mã số: 216/08/TLĐ

02/05/2024

Sáng 12/01/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu áp dụng các chỉ số định lượng chất chuyển hóa trong ...


Hội thảo phương pháp luận đề tài: “Nghiên cứu xác định mức độ nhiễm etylbenzen qua sản phẩm chuyển hóa axit phenylglyoxylic trong nước tiểu ở người lao động có tiếp xúc”

02/05/2024

Hội thảo phương pháp luận đề tài: “Nghiên cứu xác định mức độ nhiễm etylbenzen qua sản phẩm chuyển hóa axit phenylglyoxylic trong nước tiểu ở người lao động có tiếp xúc”


Nghiên cứu xây dựng phòng khám sức khoẻ nghề nghiệp lưu động

02/05/2024

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng phòng khám sức khỏe nghề nghiệp lưu động phục vụ cho người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ