Tại Hội nghị các chủ nhiệm đề tài thay mặt cho nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tổng kết đề tài trước Hội đồng. "/> Tin tức | doctor4u.vn

Hội nghị nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở do Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp thực hiện

Ngày cập nhật: 02/05/2024

Tại Hội nghị các chủ nhiệm đề tài thay mặt cho nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tổng kết đề tài trước Hội đồng.


  1. Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định nồng độ Crom tổng trong nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử” do CN. Tống Thị Ngân làm chủ nhiệm.
  2. Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định nồng độ Cadimi trong máu và nước tiểu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử” do ThS. Nguyễn Thị Hiền làm chủ nhiệm.
  3. Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định I- naphthol trong nước tiểu người tiếp xúc với thuốc trừ sâu bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)” do CN. Lê Thị Cúc làm chủ nhiệm.

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tổng kết, Hội đồng cũng đã nghe đại diện các nhóm nghiên cứu trả lời làm rõ những câu hỏi, thắc mắc của các thành viên trong Hội đồng và các đại biểu tham dự.

Nhận xét về báo cáo tổng kết của các đề tài, các thành viên Hội đồng khẳng định các đề tài đều có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu của Trung tâm và của Viện. Hội đồng cũng đã trao đổi góp ý một số nội dung cần bổ sung chỉnh sửa để đề tài được rõ hơn và hoàn thiện hơn.

Trên cơ sở góp ý của các thành viên Hội đồng, TSKH. Phạm Quốc Quân thay mặt Hội đồng đã kết luận những nôi dung cần điều chỉnh bổ sung và yêu cầu chủ nhiệm các đề tài tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học để đề tài được tốt hơn.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng đã nhất trí thông qua 3 đề tài KHCN cấp cơ sở với kết quả đều đạt loại B.

Tags: khám bệnh nghề nghiệp ;

 

Tin liên quan

Nghiệm thu cấp cơ sở để tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn mã số: Mã số: 216/08/TLĐ

02/05/2024

Sáng 12/01/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu áp dụng các chỉ số định lượng chất chuyển hóa trong ...


Hội thảo phương pháp luận đề tài: “Nghiên cứu xác định mức độ nhiễm etylbenzen qua sản phẩm chuyển hóa axit phenylglyoxylic trong nước tiểu ở người lao động có tiếp xúc”

02/05/2024

Hội thảo phương pháp luận đề tài: “Nghiên cứu xác định mức độ nhiễm etylbenzen qua sản phẩm chuyển hóa axit phenylglyoxylic trong nước tiểu ở người lao động có tiếp xúc”


Nghiên cứu xây dựng phòng khám sức khoẻ nghề nghiệp lưu động

02/05/2024

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng phòng khám sức khỏe nghề nghiệp lưu động phục vụ cho người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ