• Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Thị Minh Hiền
  • Đơn vị chủ trì: Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp
  • Mã số: 200/03/TLĐ
  • Năm thực hiện: 2000 - 2004
  • Trạng thái:

TÓM TẮT

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Xây dựng và lắp đặt phòng khám sức khoẻ, bệnh nghề nghiệp lưu động dựa trên cơ sở xe khám thính lực lưu động và một số thiết bị y tế sẵn có.
Xây dựng quy trình, áp dụng thử và đưa vào sử dụng phòng khám sức khoẻ và bệnh nghề nghiệp lưu động.
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt buồng chụp XQ, cabin đo thính lực chuẩn trên phòng khám sức khoẻ nghề nghiệp lưu động.
Vận hành chạy thử máy; xây dựng các quy trình và tập huấn cán bộ sử dụng máy móc thiết bị khám sức khoẻ, bệnh nghề nghiệp trong buồng khám lưu động. Áp dụng triển khai vàđưa vào sử dụng phòng khám sức khoẻ nghề nghiệp cho NLĐ.
KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA ĐỀ TÀI: Đề tài đã tạo ra sản phẩm “Phòng khám sức khỏe nghề nghiệp lưu động” gồm các quy trình khám và xét nghiệm với các loại thiết bị chuyên dụng hiện đại thực hiện ngay tại cơ sở. Cụ thể:
Quy trình khám lâm sàng theo các chuyên khoa quy định với hiệu quả cao, thuận tiện và tiết kiệm thời gian khám;
Chụp phim X quang chẩn đoán các bệnh phổi, bệnh cơ xương khớp nghề nghiệp được thực hiện trên xe lưu động, cho kết quả nhanh, đảm bảo an toàn bức xạ cho người chụp và những người xung quanh;
Đo thính lực trong buồng cách âm chuẩn giảm được thời gian đo sàng lọc phát bệnh và chẩn đoán xác định được ngay trường hợp bị mắc bệnh điếc nghề nghiệp;
Đo các chỉ sốđánh giá chức năng hô hấp, thính lực, điện tâm đồ để chẩn đoán các bệnh phổi nghềnghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp;
Các test xét nghiệm chẩn đoán bệnh rung nghề nghiệp bao gồm test lạnh, đo cảm nhận rung, cảm nhận đau, soi mao mạch, chụp khớp xương;
Quy trình lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ các chỉ số huyết học, sinh hóa máu, nước tiểu chẩn đoán các bệnh nghề nghiệp và các các bệnh liên quan đến nghề nghiệp…