Hệ thống các phòng thí nghiệm đạt chuẩn, quản lý theo ISO 9001-2008 bao gồm: Phòng thí nghiệm hoá Vô cơ, Hoá hữu cơ, xét nghiệm sinh hoá huyết học quy, phòng thí nghiệm nhiệt ẩm

Định hướng nghiên cứu: nghiên cứu các phương pháp chẩn đoán, xét nghiệm các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp kim loại nặng, các loại dung môi hữu cơ, … nghiên cứu đề xuất bổ sung các bệnh nghề nghiệp mới, nghiên cứu đề xuất ban hành các quy chuẩn, hướng dẫn giám sát, chẩn khám, chẩn đoán bệnh nghề nghiệp,…

Mr. Won, Yong Lim Chuyên gia phân tích độc chất học của KOSHA, Hàn Quốc sang làm việc 1 tuần tại Labo của Trung tâm (2014)

TS. Lee, Mi-Young Chuyên gia phân tích độc chất học của KOSHA, Hàn Quốc sang làm việc 1 tuần tại Labo Sinh hóa nghề nghiệp của Trung tâm (2015)

Có kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động nghiên cứu, trong giai đoạn 2010 đến nay đã triển khai hơn 7 đề tài cấp bộ, 1 đề tài nhánh cấp nhà nước, 1 đề tài phối hợp, nhiều đề tài cấp cơ sở và nhiệm vụ thường xuyên theo đặt hàng.
Các công trình nghiên cứu khoa học