Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp thuộc danh mục các bệnh nghề nghiệp theo thông tư 28/2016/BYT

Khám giám sát sinh học dự phòng mắc 35 bệnh nghề nghiệp và các bệnh liên quan đến nghề nghiệp.

Khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp: Khám định kỳ kiểm tra lại các trường hợp đã được chuẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp.

Khám sức khoẻ trước khi bố trí làm việc cho các đối tượng làm các nghề, công việc có tiếp xúc với các yếu tố có thể gây bệnh nghề nghiệp thuộc danh mục các bệnh nghề nghiệp theo Thông tư 28/2016/BYT và các công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm theo danh mục quy định.

Đăng ký khám sức khỏe tổ chức